(1)
KurniaR.; SaidahR.; FahrudinA. Population Dynamic of Torpedo Scad (Megalaspis Cordyla Linnaeus, 1758) Landed at Labuan Beach Fishing Port, Banten: Aspek Dinamika Populasi Selar Tetengkek (Megalaspis Cordyla Linnaeus, 1758) Yang Didaratkan Di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, Banten. Habitus Aqua J 2021, 2, 45-54.