(1)
WidyaningsihE.; MuflikhatiI. ALOKASI PENGELUARAN DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA KELUARGA NELAYAN BAGAN. Jur. Ilm. Kel. & Kons. 2015, 8, 182-192.