(1)
RamadhiantiN.; .A. TEMPERAMEN, INTERAKSI IBU-REMAJA, DAN KECERDASAN EMOSI REMAJA PADA KELUARGA DENGAN IBU BEKERJA DI PERDESAAN. Jur. Ilm. Kel. & Kons. 2017, 10, 132-142.