Fahriansyah, F., Gaol, J. L. and Panjaitan, J. P. (2018) “CORAL REEF GEOMORPHIC MAPPING OF TUNDA ISLAND USING OBJECT BASE CLASSIFICATION”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, 8(2), pp. 147-156. doi: 10.24319/jtpk.8.147-156.